Składka członkowska od 1 stycznia 2018 roku wynosi 130,00 zł miesięcznie.

Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy klubu właściwy dla składek sekcji łuczniczej:

BZ WBK SA
69 1090 1753 0000 0001 3437 3630

Klub Sportowy „D R U K A R Z”
Al. Zieleniecka 2
03-901 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka oraz nazwę sekcji, do której ona przynależy.

UWAGA! Za lipiec składki klub nie pobiera!