Poniżej prezentujemy list otwarty kandydata w ostatnich wyborach na stanowisko Prezesa Zarządu skierowany do Kuratora Klubu.

Dzień dobry, 

Szanowny Panie Kuratorze zwracam się do Pana po raz kolejny, tym razem ze stanowczym żądaniem o przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Wyborczego Członków Klubu z dn. 10.12.21. Po kilkukrotnych próba kontaktu z Panem oraz z osoba wybraną na prowadzącego zebranie do chwili obecnej nie otrzymałem ww. Protokołu.

 

Jestem pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia, kandydowałem na stanowisko prezesa w nowej kadencji i Pańskim obowiązkiem było zapewnienie transparentności, legalności i należyte przygotowanie zebrania oraz udzielenie mi wszelkich istotnych dla wyborów informacji, w tym zapoznania się z listą członków.

 

Wg. mojej oceny dopuścił się Pan wielu nieprawidłowości związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków. Konsekwentne odmawianie mi prawa do zapoznania się z dokumentacja zebrania upewnia mnie tylko w przekonaniu, że chce Pan coś ukryć lub przeciągnąć sprawę licząc na brak reakcji z mojej strony i rezygnację z pewnych wyjaśnień. W momencie ogłoszenia WZW zgłosiłem się do Pana o udzielenie informacji związanej z aktualną ilością członków naszego Klubu. Oczekiwałem od Pana jako Kuratora Klubu Sportowego Drukarz pełnej jasności i współpracy na poziomie informacyjnym. Niestety, Pańskie działania oceniam bardzo krytycznie i uważam, że podejmowane przez Pana działania miały na celu wyłącznie doprowadzenie do wyboru do władz stowarzyszenia osób związanych z Panem, z pogwałceniem demokratycznych mechanizmów wyborów. W mojej ocenie wpływał Pan na wyniki tych wyborów i wypaczył ich wynik poprzez następujące działania, w szczególności:

  1. Wadliwe zwołane WZC poprzez umieszczenie informacji o zebraniu na stronie www, zamiast rozesłanie listów poleconych lub wiadomości e-mail, tak jak stanowi statut. Jest to jawnym złamaniem przez Pana statutu. Informacja związana bezpośrednio z zawiadomieniem wszystkich członków o WZW. Wg statutu klubu o terminie, porządku i miejscu obrad powinien Pan powiadomić co najmniej 7 dni przed terminem listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej (Statut klubu Rozdział 4,par.24) Niestety tego Pan nie uczynił. Z tego co zapamiętałem na WZW było nieobecnych prawie 50 członków klubu!
  2. uniemożliwienie wglądu w dokumentację stowarzyszenie i zweryfikowanie aktualnej ilości członków naszego stowarzyszenia, w tym miejscu przypominam, że przez covid WZC nie odbyło się zgodnie z terminarzem i stowarzyszenie od wielu miesięcy nie miało zarządu, a zatem niemożliwe było np. przyjmowanie nowych członków – pan jako kurator nie miał takich uprawnień,
  3. Z Pańskiej wiadomości email, którą otrzymałem wynika, że ilość członków w naszym klubie na dzień 26.11.2021 to 124 osoby. Rozumiem, że wcześniej będąc kilka kadencji w klubie na stanowisku Prezesa urzędującego posiadał Pan pełna wiedzę w zakresie członków, a posiadając uprawnienia Kuratora w momencie najbardziej istotnym znał Pan dokładną liczbę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.  Dlaczego zatem na zebraniu wyborczym w dniu 10.12.2021 wzięło udział z głosem wyborczym ponad 150 osób? Taką informację otrzymałem bezpośrednio na zebraniu. Kiedy te osoby dołączyły do klubu? W jaki sposób opłaciły składki? Czy są uchwały zgodnie ze statutem potwierdzające włączenie tych osób jak członków do Klubu? Kiedy odbyły się zebrania zarządu, na których te uchwały zostały podjęte? Jest dużo niejasności w tej kwestii jeśli chodzi o czynne i bierne prawo wyborcze (kto może głosować w kto nie?) a niejasności z tym związane wskazują na wiele nieprawidłowości pracy Pana Kuratora w postępowaniu i przygotowywaniu zebrania a finalnie jego nielegalnym wyborem.

 

Podsumowując, w celu dokonania pełnej oceny podjętych przez Pana działań, legalności przeprowadzenia zebrania członków konieczne jest uzyskanie wglądu w dokumenty z zebrania wyborczego. Jako członek stowarzyszenia, któremu zależy na dobru klubu Drukarz, jestem zdeterminowany, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z przeprowadzonymi wyborami oraz wyjaśnieniem podejrzeń o ich sfałszowanie.

 

Wzywam Pana do udostępnienia mi pełnej dokumentacji stowarzyszenia, włącznie z deklaracjami członkowskimi, uchwałami zarządu o przyjęciu w poczet członków, płatnościach składek, dokumentacji z zebrania w dniu 10.12.2021 w terminie 7 dni. W przeciwnym razie podejmę konieczne kroki prawne, w tym będę wnioskował o wprowadzenie do stowarzyszenia kuratora wyznaczonego przez sąd. Na dzisiaj Pańskie postępowanie wskazuje, że skala nieprawidłowości w klubie jest na prawdę duża. Jeśli nie ma Pan sobie nic do zarzucenia to udostępnienie mi ww. dokumentów nie powinno stanowić żadnego problemu. Jeśli znowu powoła się Pan na RODO to również podejmę zdecydowane kroki prawne.

 

Z poważaniem,

 

Sebastian Groszek – członek stowarzyszenia