Komunikaty z ostatniej chwili

Przypominamy o trwającym naborze do naszej sekcji dziewcząt i chłopców z klas 4-8.