Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się do odwołania następujący podział strzelania odległości na naszych torach (całych!):

 • poniedziałki: tylko odległości długie;
 • wtorek – piątek:
  • do godziny 17.30 – odległości krótkie;
  • od godziny 17.30 – odległości długie;
 • weekendy:
  • do godziny 11.30 – odległości krótkie;
  • od godziny 11.30 – odległości długie.

Odległości długie, to dystanse od powyżej 50 metrów. Odległości krótkie, to dystanse krótsze i równe 50 metrów.

Prosimy o branie ze sobą z szatni właściwej tarczy (właściwych tarczy) do dystansu (dystansów) trenowanych w określonych przedziałach czasu.